Izvedba inštalacij
 
Inštalacije jakega toka
Razsvetljava,
Javna razsvetljava,
Elektroenergetske inštalacije za moč,
Varnostna razsvetljava,
Elektroinstalacije in oprema v EX izvedbi,
Sistemi za neprekinjeno napajanje – UPS, diesel agr,egati,
Elektroinstalacije za kotlovnice, čistilne naprave
Transformatorske postaje.


Izdelava stikalnih blokov
Energetske elektro omare,
Krmilno procesne omarice,
Gradbiščne omarice,
Nizkonapetostne prostostoječe omare,
Prav tako vam svetujemo pri izbiri - za vas najprimernejšega sistema.


Šibkotočne inštalacije (računalniška mreža, tehnično varovanje)
Računalniška omrežja,
Komunikacijske omare,
Alarmni sistemi,
Protipožarni sistemi,
Videonadzor,
Domofonske instalacije,
Ozvočenje,
Kontrola pristopa,
Klicni sistemi,
Telefonske centrale in sistemi


Varjenje optičnih vlaken
Izvajamo varjenje optičnih vlaken. Dela izvedemo z varilnikom, ki je primeren za telekomunikacijski sektor ali drugje.


Strelovodna inštalacija
Strelovodne instalacije so postale pomemben element na vsakem objektu.
Objekte in inštalacije tako ščitimo pred udari strele in poškodbami, ki bi nastale na električnih aparatih. Svetujemo vam pri izbiri optimalne strelovodne zaščite za vaš objekt in izvedemo meritve.