Meritve
 
Izvajamo strokovni pregled, preizkus in meritve električnih inštalacij ter strelovodnega sistema. Smo usposobljeni in registrirani merilci, po programu izobraževanja EDISON za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za preglednika manj zahtevnih inštalacij in preglednika zahtevnih inštalacij (EDISON PLUS).

Meritve izvajamo s certificiranimi inštrumenti in opremo proizvajalca METREL in IDEAL.


Katere meritve izvajamo v našem podjetju?
V našem podjetju vam izvedemo naslednje preglede in meritve:

Meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij (v stanovanjih, hišah,
nestanovanjskih, trgovskih in poslovnih stavbah, industrijskih objektih
oziroma povsod tam, kjer so električne meritve potrebne)
Meritve strojev in naprav
Meritve izolacijske upornosti
Meritve razdelilnih elektro omaric in stikalnih blokov
Meritve strelovodne inštalacije in galvanskih povezav
Meritve šibkotočne inštalacije (računalniške povezave cat. 5, 5e, 6 UTP ali
STP-FTP skladno s standardi TIA, ISO, EN/CENELEC, IEEE)


Kdaj je potrebno izvajati meritve električne inštalacije?
Meritve električne inštalacije je potrebno izvajati kot nam narekujejo pravilniki in tehnične smernice. V pravilniku so točno določeni redni, izredni in periodični pregledi.

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah
(Uradni list RS, št. 41/09)
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/09)
Tehnična smernica TSG-N-002:2013 NN električne inštalacije
Tehnična smernica TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele