Težnja po inovacijah je odraz vere v bodočnost. Inovacija, ta temelj bodočnosti ne more uspeti, dokler najvišje vodstvo ni neomajno predano kakovosti in produktivnosti.
(W. Edwards Deming)


 
Projektiranje
 
Izvajamo vse vrste projektov elektro instalacij in sicer:

Idejni projekt,
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD,
Projekt za izvedbo PZI,
Projekt izvedenih del PID,
Projekt o obratovanju in vzdrževanju POV.

Pri izdelavi projektov seveda upoštevamo vaše želje in mnenja.