Celovito upravljanje kakovosti se prične in konča z izobraževanjem.
(Kaoru Ishikawa)

Kakovost ni le prava stvar, ampak je zastonj. In ni le zastonj, je najbolj učinkovita proizvodna linija, kar jih imamo.
(Philip B. Crosby, Haroldu S. Geneenu)

 
Reference
 
Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo
OŠ Šoštanj
Lekarna Šoštanj
Športna dvorana Šoštanj
Medpodjetniški izobraževalni center Velenje
Zdravstveni dom Velenje
OŠ MPT Velenje
OŠ Kašelj Ljubljana
Mladinski hotel Velenje
Gaudeamus Velenje
Plezalni center Ljubljana
Energetska sanacija ŠC Velenje
Lekarna Velenje
Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini
MPIK Ravne na Koroškem
Bicy Velenje, Bicy Šoštanj
Prenova Male dvorane Kulturnega doma Velenje


Industrijski, skladiščni in trgovski objekti

ERA Ptuj
Blagovnica Mozirje
Eurospin Prevalje
Eurospin Velenje
Eurospin Krško
Eurospin Maribor
Eurospin Postojna
Hala Jesenek Ljubečna
Hala Plastika Skaza Velenje
Hala DBSS Velenje
Agrina Žalec
Trgovina ERA Standard Velenje
Trgovina ERA Pesje
Hala MIK Vojnik
Kmetijska Zadruga Šoštanj
Hala BSH Nazarje
Hala Bisol Prebold
Hala Interdent Gornji Grad
Trgovina Javor Ljubljana
ERA Good Murska Sobota
Črpališče Škale
Tina Nasovče
Trgovski Center Mercator (dobava in montaža stikalnih blokov)
Gorenje PPA
Lean IPC
Mikropis Žalec
Hala Lukše
Železnina Hudovernik
Dentacom
Vodikarna TEŠ


Upravni in poslovni objekti
Mejni prehod Slovenska Vas
Mejni Prehod Rogatec
Policijska postaja Murska Sobota
Upravna enota Mozirje
Mejni prehod Dobovec
Mestna občina Velenje
Deželna Banka Slovenije
Tehnični pregledi Miklavc, Črnova
Poslovni objekt VGP
Poslovni prostori FBS
Mejni prehod Obrežje


Stanovanjski objekti

Blok Selo Velenje
Bloki Dobrna
Študentski dom Smetanova Maribor
Blok Stara Vas Velenje
Bloki Selo Velenje
Blok Šentiljska, Maribor
Blok Podčetrtek
Stanovanjska soseska Brdo
Bloki Gorica


Turistični objekti, muzeji
Muzej usnjarstva Šoštanj
Vila Mayer Šoštanj
Vila Bianca Velenje
Apartmaji Lučka Ljubno
Hiša mineralov Velenje
Hotel Golte (napeljava šibkega toka, dobava in montaža razdelilnih omar)
KTS Rogaška Slatina


Javna razsvetljava
JR igrišče v Plešivcu
JR Kavče
JR Škale
JR Topolšica
JR Lom
JR na Graščino Šoštanj
Odbojkarsko igrišče Velenje
JR Metleče
JR Gaberke
JR Topolšica I in II faza
JR Skorno –Lipa
JR Šoštanj LC 410 –040


Sončne Elektrarne
SE FrankovičHrastovec 10kW
SE OŠNazarje 127kW
SE OŠPrebold -217kW
SE Jezernik -integrirana 8kW
SE Žaga-Tiples 577kW
SE Kopušar 49kW
SE Possi 6,24kW