Bloki Selo Velenje (117 stanovanj)
2018
Izvedba razsvetljave, zasilne razsvetljave, razdelilnikov, univerzalnega ožičenja in domofonov
Stanovanjski objekti
+
Športna dvorana Tivoli in Kodeljevo
2018
Izvedba nove razsvetljave
Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo
+
Novoletna okrasitev mesta Velenje
2018
Izvedba okrasitve mesta Velenje z idejno zasnovo
Javna razsvetljava
+
Celovita prenova osvetlitve Velenjskega gradu
2018
Izvedba vseh del za izvedbo nove osvetlitve in postavitev drogov s svetilkami
Javna razsvetljava