Hotel Golte (napeljava šibkega toka, dobava in montaža razdelilnih omar)