Merimo vse

 

Izvajamo strokovne preglede, preizkuse in meritve električnih inštalacij, inštalacij računalniških mrež ter strelovodnih sistemov.

Smo usposobljeni in registrirani merilci, po programu izobraževanja EDISON za nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za preglednika manj zahtevnih inštalacij in preglednika zahtevnih inštalacij EDISON PLUS.

Meritve nizkonapetostnih
električnih inštalacij

Meritve strojev in naprav

Meritve izolacijske
upornosti

Meritve razdelilnih elektro
omaric in stikalnih blokov

Meritve strelovodne
inštalacije in galvanskih
povezav

Meritve šibkotočne
inštalacije

Stiki

Vam lahko ponudimo pomoč?

Pišite nam:

 

Pokličite nas: