Izvajamo vse vrste projektov elektroinštalacij, in sicer:

idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)

projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI)

projektno dokumentacijo izvedenih del (PID)

dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO)

dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN)

dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Pri izdelavi projektov upoštevamo vaše želje in mnenja.

Stiki

Vam lahko ponudimo pomoč?

Pišite nam:

 

Pokličite nas: