Bloki Selo Velenje (117 stanovanj)
2018
Izvedba razsvetljave, zasilne razsvetljave, razdelilnikov, univerzalnega ožičenja in domofonov
Stanovanjski objekti