+
Športna dvorana Tivoli in Kodeljevo
2018
Izvedba nove razsvetljave
Objekti za izobraževanje, šport in zdravstvo